MİLYON ÇEÇEKLER

– Ayaz İshaki’nin 40 yıllık ediplik hizmetine sunulmuştur –

Şahveli Kilevli

 

Kitiriñiz al, gül çeçekler

İl is’in1, il çeçkesin

İl boyu tulgan çeçekler

Kitiriñiz hemmesin.

 

Sargayıp2 düşman kolunda

Ol çeçekler sönmesin

Su sibilgendirs3 kırk yıl

Kitiriñiz tiz, şiñmesin4.

 

Kitiriñiz milyon çeçekler

Şavlañz5 alkış ile

Yangırap6 tursun bu künler

Miñ selâm, tebrik ile.

 

Bil, bugün meşhur büyük zat

İñ kadirlibiz kile

Tuktamas bu boy kırk yıl

Arkasında yük ile.

 

Ol büyük edip küreşçi (güreşçi)

İn kadirli bir akın

Milletin halkın süyüvçü (seven)

Bar könüllerge yakın.

 

Miñ belâ mihnet körüp ol

Yetti bu künde tagın7

Kitiriñiz milyon çeçekler

Bilseñiz anıñ hakkın.

 

Ene kör, Yırak Şark’tan

Tizilişip yaşlars8 kile

Il içün sızgan9 yolundan

Rahmetin söylep siña.

 

İy büyük dahi! künüñnü

Min de alkışlar ile

Karşılap milyon çeçekni

Cırlıymın10 şiirin siña11.

 

 

(1) İş: Koku

(2) Sargayıp: Sararıp.

(3) Sibilgen: Serpilmiş.

(4) Şiñmesin: Solmasın.

(5) Şavlañız: Haykırınız.

(6) Yangırap: Yankılanıp.

(7) Tagın: Bir daha.

(8) Yaşlar: Gençler.

(9) Sızgan: Çizmiş.

(10) Cırlıymın: Yırlıyorum, yır (türkü) söylüyorum.

(11) Siña: Sana.

Bir cevap yazın