Гаяз Исхакыйга!

Янмасада кульязмалар,

Җирдә сәләт ятмасада

Бик озакка югалдыгыз,

Халык кояшы батмасада..

 

Сәбәпләрен аңлау кыен

Башлап йөрәк ярасыннан

Чын дөреслек өскә чыгар,

Күп фикерләр арасыннан.

 

Тук яшәгән ваемсызлар,

Аңлый алмас хәлегезне

Вак хөкемәт сакчылары,

Таптасада тәнегезне.

 

Туры сүзнең җәберләре,

Бик аяныч тойгы, беләм!

Туган илне югалтуны,

Тиңләр идем кайгы белән.

 

Иң мөһиме Сез кайттыгыз,

Күп шикләрне таратырга

Җан өретер әсәрләрдә,

Халык өчен җан атырга.

 

Остазбикә, Зөләйхагыз,

Телдән-телгә яшәрәләр

Ул Сөннәтче Бабайны да

Укып күзләр яшьләнәләр.

 

Мин аларны барлаганда,

Күңелемдә кыллар үрәм

Сәер сәләтләр артыннан,

Сезне бөек итеп күрәм.

                     * * *

           Рөстәм Сафин.

Җавап калдыру