PEK MUHTEREM AYAZ BEY

 

Mustafa Çokayoğlu

(Yaş Türkistan, Nisan 1934, Sayı 53)

Tokyo’da birkaç serserinin size hücum ettiklerini, pek derin hayret ve nefretle duydum.

Sizi Tatar kardeşlerimizin büyük edibi, Türk-Tatar dünyamızda sadık ve samimi cemaat ve siyaset hadimlerinden olarak bilen ve sevenlerle birlikte, size samimi görüşümüzü ve namussuz serserilere ise en derin nefretimizi bildiriyoruz.

Ayaz Bey, eski Rusya’nın kara mel’unları sizin edebi ve siyasi hareketlerinizin halk arasında, Rusya hâkimiyetine karşı ne kadar ağır tesir etmekte olduğunu çok iyi bildiklerinden, sizi halkınız arasında sakin oturmaya bırakmadan Vologda ve Arhangil gibi buzlu, soğuk vilâyetlere sürgün etmişlerdir. Kara mel’unların yerine gelen kızıl mel’unlar da sizi ata-baba yurdunuzdan ayrılmaya mecbur ettiler. Bu mecburi muhacirliğe başladığınızdan beri hiç yorulmadan müstakil “İdil-Ural” bayrağını kaldırdınız ve Türk kavminin bu önemli kolunu Rus istilâsından kurtarıp “Büyük Türklük Birliği”ne dahil etmek yolundaki hareketinizi sürdürmektesiniz. Uzak Şark seyahatiniz şu maksada hizmet etmek isteğinden orta- ya çıkmıştır. Fakat sizin bu maksadınız Tokyo’daki birkaç başıbozuğun işine gelmedi.

Bozgunculuğa ilham verenlerin kimler olduğunu bilmek için “Yañı Yapon Muhbiri” (Yeni Japon Muhbiri) 15. Sayısında basılmış olan bazı makalelere göz atmak yetmektedir. “Hayali Kuvvetler” başlıklı makaleyi hatırlatmaktayız. Bu makaleyi yazanın iddiasına göre, Rusya idaresindeki bütün Türkler “Kum, adam tozu’ndan ibaret imiş de, büyük millî ideal sahibi olacak seviyede değillermiş. İdil-Ural ilinde devlet kuracak bir tek kişi yokmuş. Kırım ise, küçük çocuklar oyuncağı, Türkistan asla kımıldayamayacak ağır bir hasta… imiş.

“Yañı Yapon Muhbiri”nin bu makalesi halkımızın milli ruhunu, milli benliğini alçaltıp ” y o k ” olarak göstermeye çabalamaktadır. Makale sahibi ve onun “şagirtleri” bu gibi yanıltıcı yolda olduklarından, tabii ki sizin milli hareketinize karşı, bazı boş kafalı aptallara “serserilik ilhamlamak”tan geri kalmadılar… Bu başı bozukluk, bu serserilik sizin ve arkadaşlarınızın tuttuğu yolun, aldığınız yönün doğru olduğunu tasdik etmektedir.

Biz Türkleri parlak geleceğe, büyük Türk Birliği’ne eriştirecek yol, ayrı Türk ülkelerinde millî istiklâl gayesinin, halkın ruhunda, yüreğinde derinden yerleşmesini ve şu yoldan asla ayrılmadan hareket etmesini bilmemizdedir.

İnsaf, temiz inanç ve sağlam fikirle başlayıp, yürütmekte olduğunuz milli hareketinizden dolayı sizi içtenlikle alkışlayan

Çokayoğlu Mustafa.

 

(*) Bu yazı M, Çokayoğlu tarafından Ayaz Bey’e Tokyo’da yapılan suikast üzerine yazılmıştır.

Bir cevap yazın